แม่อัยยะจัง http://aiisawan.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-03-2012&group=1&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-03-2012&group=1&gblog=310 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***มีนาคม วันที่ 26 ....กินเกินค่า BMR อีกแล้ว***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-03-2012&group=1&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-03-2012&group=1&gblog=310 Tue, 27 Mar 2012 8:53:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-03-2012&group=1&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-03-2012&group=1&gblog=309 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** มีนาคม วันที่ 23 - 25 เริ่มจดทุกวัน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-03-2012&group=1&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-03-2012&group=1&gblog=309 Mon, 26 Mar 2012 8:22:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-03-2012&group=1&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-03-2012&group=1&gblog=308 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** มีนาคม วันที่ 22 ...ลงมาอีกหน่อยแล้วค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-03-2012&group=1&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-03-2012&group=1&gblog=308 Fri, 23 Mar 2012 8:18:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-03-2012&group=1&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-03-2012&group=1&gblog=307 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***มีนาคม วันที่ 20 ....ถ้ายังใจแข็งไม่ได้ขอทำแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-03-2012&group=1&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-03-2012&group=1&gblog=307 Wed, 21 Mar 2012 8:43:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-03-2012&group=1&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-03-2012&group=1&gblog=306 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***แย่แล้วๆๆ จะกลับไปเท่าเดิมอยู่แล้ว***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-03-2012&group=1&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-03-2012&group=1&gblog=306 Tue, 20 Mar 2012 10:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-03-2012&group=1&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-03-2012&group=1&gblog=305 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***มีนาคม วันที่ 15 ...ว่าด้วยเรื่องมะหมา***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-03-2012&group=1&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-03-2012&group=1&gblog=305 Fri, 16 Mar 2012 8:31:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-03-2012&group=1&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-03-2012&group=1&gblog=304 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***มีนาคม วันที่ 14 ....จะไปทางไหนดี***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-03-2012&group=1&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-03-2012&group=1&gblog=304 Thu, 15 Mar 2012 8:30:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-03-2012&group=1&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-03-2012&group=1&gblog=303 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***มีนาคม วันที่ 13 ....ค่อยๆ ปรับพฤติกรรมกันไป***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-03-2012&group=1&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-03-2012&group=1&gblog=303 Wed, 14 Mar 2012 8:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-03-2012&group=1&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-03-2012&group=1&gblog=302 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** มีนาคม วันที่ 12 ....อยากกลับไปเข้มให้ได้เหมือนเก่า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-03-2012&group=1&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-03-2012&group=1&gblog=302 Tue, 13 Mar 2012 8:24:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-03-2012&group=1&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-03-2012&group=1&gblog=301 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***มีนาคม วันที่ 8-11 ...เริ่มออกกำลังกายแล้วจ้า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-03-2012&group=1&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-03-2012&group=1&gblog=301 Mon, 12 Mar 2012 8:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-03-2012&group=1&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-03-2012&group=1&gblog=300 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** มีนาคม วันที่ 6-7 ....หยุดไปวันนึ่งขึ้นกระจาย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-03-2012&group=1&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-03-2012&group=1&gblog=300 Thu, 08 Mar 2012 8:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-03-2012&group=1&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-03-2012&group=1&gblog=299 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***มีนาคม วันที่ 5 ....ซึ้งจนน้ำตาจะไหล***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-03-2012&group=1&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-03-2012&group=1&gblog=299 Tue, 06 Mar 2012 8:30:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-03-2012&group=1&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-03-2012&group=1&gblog=298 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** มีนาคม วันที่ 2 - 4 ....กินจนป่วย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-03-2012&group=1&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-03-2012&group=1&gblog=298 Mon, 05 Mar 2012 8:47:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-03-2012&group=1&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-03-2012&group=1&gblog=297 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***มีนาคม วันที่ 1 ....วันแรกก็ขึ้นซะแล้ว***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-03-2012&group=1&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-03-2012&group=1&gblog=297 Fri, 02 Mar 2012 9:00:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-03-2012&group=1&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-03-2012&group=1&gblog=296 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***สาเหตุของการหายตัว พร้อมผลที่ตามมา***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-03-2012&group=1&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-03-2012&group=1&gblog=296 Thu, 01 Mar 2012 8:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-02-2012&group=1&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-02-2012&group=1&gblog=295 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***ลีด ...พร้อม 3-4 .....สีฟ้าสู้ๆ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-02-2012&group=1&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-02-2012&group=1&gblog=295 Wed, 29 Feb 2012 8:37:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-02-2012&group=1&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-02-2012&group=1&gblog=294 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 29 ...ยังกินเยอะไปอยู่ดี***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-02-2012&group=1&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-02-2012&group=1&gblog=294 Thu, 23 Feb 2012 8:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-02-2012&group=1&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-02-2012&group=1&gblog=293 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***วันสำคัญ ของคนสำคัญ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-02-2012&group=1&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-02-2012&group=1&gblog=293 Wed, 22 Feb 2012 9:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2012&group=1&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2012&group=1&gblog=292 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 4 วันที่ 25-27 ....ขาดวินัยขั้นรุนแรง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2012&group=1&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2012&group=1&gblog=292 Tue, 21 Feb 2012 8:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-02-2012&group=1&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-02-2012&group=1&gblog=291 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 4 วันที่ 24 ...ที่มาของแม่หัวเน่า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-02-2012&group=1&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-02-2012&group=1&gblog=291 Fri, 17 Feb 2012 8:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-02-2012&group=1&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-02-2012&group=1&gblog=290 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 23 ....แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-02-2012&group=1&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-02-2012&group=1&gblog=290 Thu, 16 Feb 2012 9:56:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2012&group=1&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2012&group=1&gblog=289 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 22 ...วันแดงเดือด***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2012&group=1&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2012&group=1&gblog=289 Wed, 15 Feb 2012 8:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-02-2012&group=1&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-02-2012&group=1&gblog=288 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***รำลึก Valentine วันนี้เมื่อ 7 ปีที่แล้ว***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-02-2012&group=1&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-02-2012&group=1&gblog=288 Tue, 14 Feb 2012 8:28:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-02-2012&group=1&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-02-2012&group=1&gblog=287 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 4 วันที่ 17 ....เมื่อต้องสูดกลิ่นอาหารจานโปรดทั้งวัน ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-02-2012&group=1&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-02-2012&group=1&gblog=287 Fri, 10 Feb 2012 8:12:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-02-2012&group=1&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-02-2012&group=1&gblog=286 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 16 ...เป็นโรคกลัวโต๊ะจีน***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-02-2012&group=1&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-02-2012&group=1&gblog=286 Thu, 09 Feb 2012 8:55:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-02-2012&group=1&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-02-2012&group=1&gblog=285 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 15 ....ไม่ตอกย้ำแต่จะจำไว้ว่าใครชวนกิน***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-02-2012&group=1&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-02-2012&group=1&gblog=285 Wed, 08 Feb 2012 8:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-02-2012&group=1&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-02-2012&group=1&gblog=284 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 4 วันที่ 13 - 14 ...ผจญภัยในเมืองหลวง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-02-2012&group=1&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-02-2012&group=1&gblog=284 Tue, 07 Feb 2012 8:20:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-02-2012&group=1&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-02-2012&group=1&gblog=283 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 12 ..... เตรียมรับมือกับวันอาทิตย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-02-2012&group=1&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-02-2012&group=1&gblog=283 Sat, 04 Feb 2012 8:06:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-02-2012&group=1&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-02-2012&group=1&gblog=282 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 11 ......ได้ตามเป้าหมายแล้วค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-02-2012&group=1&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-02-2012&group=1&gblog=282 Fri, 03 Feb 2012 8:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-02-2012&group=1&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-02-2012&group=1&gblog=281 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 10 .....ได้สัมผัสเลข 2 อีกครั้ง ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-02-2012&group=1&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-02-2012&group=1&gblog=281 Thu, 02 Feb 2012 8:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-02-2012&group=1&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-02-2012&group=1&gblog=280 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 9 .....ขึ้นมา 3 วัน วันนี้ลงได้ซักที***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-02-2012&group=1&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-02-2012&group=1&gblog=280 Wed, 01 Feb 2012 7:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-01-2012&group=1&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-01-2012&group=1&gblog=279 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 8 ...โบกมือลาอาหารรสจัด***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-01-2012&group=1&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-01-2012&group=1&gblog=279 Tue, 31 Jan 2012 8:25:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-01-2012&group=1&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-01-2012&group=1&gblog=278 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 5 -7 ......สุดสัปดาห์กะสุกี้ สุกี้ สุกี้***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-01-2012&group=1&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-01-2012&group=1&gblog=278 Mon, 30 Jan 2012 9:16:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-01-2012&group=1&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-01-2012&group=1&gblog=277 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 4 วันที่ 4 ..... กิจกรรมทำความสะอาดบ้านขนานใหญ่***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-01-2012&group=1&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-01-2012&group=1&gblog=277 Fri, 27 Jan 2012 8:27:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-01-2012&group=1&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-01-2012&group=1&gblog=276 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 4 วันที่ 3 ......พิชิตน้ำหนักส่วนเกินด้วยเมนูมังสวิรัต***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-01-2012&group=1&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-01-2012&group=1&gblog=276 Thu, 26 Jan 2012 7:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-01-2012&group=1&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-01-2012&group=1&gblog=275 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 4 วันที่ 2 ......งดเนื้อสัตว์เพื่อความเข้ม***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-01-2012&group=1&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-01-2012&group=1&gblog=275 Wed, 25 Jan 2012 8:36:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-01-2012&group=1&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-01-2012&group=1&gblog=274 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 1 ....ขอนับเฟส 4 ใหม่อีกรอบนึงนะคะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-01-2012&group=1&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-01-2012&group=1&gblog=274 Tue, 24 Jan 2012 8:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-01-2012&group=1&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-01-2012&group=1&gblog=273 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 4 วันที่ 14.....ทริปดองเค็ม ปีใหม่ปากช่อง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-01-2012&group=1&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-01-2012&group=1&gblog=273 Wed, 18 Jan 2012 9:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-01-2012&group=1&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-01-2012&group=1&gblog=272 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 4 วันที่ 13 ....วันขนมแห่งชาติ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-01-2012&group=1&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-01-2012&group=1&gblog=272 Tue, 17 Jan 2012 8:44:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-01-2012&group=1&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-01-2012&group=1&gblog=271 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 9 - 12 ....วันเด็ก เด็ก ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-01-2012&group=1&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-01-2012&group=1&gblog=271 Mon, 16 Jan 2012 8:22:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-01-2012&group=1&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-01-2012&group=1&gblog=270 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 8 ...สู้ๆ เพื่อเป้าหมาย ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-01-2012&group=1&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-01-2012&group=1&gblog=270 Thu, 12 Jan 2012 8:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-01-2012&group=1&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-01-2012&group=1&gblog=269 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 7 ....อิ้มสบายท้องที่ MK***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-01-2012&group=1&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-01-2012&group=1&gblog=269 Wed, 11 Jan 2012 8:24:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-01-2012&group=1&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-01-2012&group=1&gblog=268 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 6 .... ยังไม่เริ่มออกกำลังกายเลย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-01-2012&group=1&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-01-2012&group=1&gblog=268 Tue, 10 Jan 2012 9:01:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-01-2012&group=1&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-01-2012&group=1&gblog=267 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 2-5 ......ลดแบบนี้ไม่ดีไม่เอา***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-01-2012&group=1&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-01-2012&group=1&gblog=267 Mon, 09 Jan 2012 8:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-01-2012&group=1&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-01-2012&group=1&gblog=266 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 4 วันที่ 1 ....กินยังกะปอบลงแต่ก็ยังลงให้งงเล่นๆ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-01-2012&group=1&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-01-2012&group=1&gblog=266 Thu, 05 Jan 2012 8:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-01-2012&group=1&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-01-2012&group=1&gblog=265 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***ส่งท้ายปีเก่าด้วยการปิดเฟส 3 ค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-01-2012&group=1&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-01-2012&group=1&gblog=265 Wed, 04 Jan 2012 8:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-12-2011&group=1&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-12-2011&group=1&gblog=264 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 59 .....อิ่มจนท้องแตกมันเป็นแบบนี้นี่เอง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-12-2011&group=1&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-12-2011&group=1&gblog=264 Fri, 30 Dec 2011 8:11:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-12-2011&group=1&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-12-2011&group=1&gblog=263 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่58 .....ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-12-2011&group=1&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-12-2011&group=1&gblog=263 Thu, 29 Dec 2011 8:32:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-12-2011&group=1&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-12-2011&group=1&gblog=262 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 56 - 57 ...กินกระหน่ำทุกวี่วัน***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-12-2011&group=1&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-12-2011&group=1&gblog=262 Wed, 28 Dec 2011 9:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-12-2011&group=1&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-12-2011&group=1&gblog=261 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 53-55 ...เนี่ยเหรอเป้าหมายของคนลดน้ำหนัก***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-12-2011&group=1&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-12-2011&group=1&gblog=261 Mon, 26 Dec 2011 8:50:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-12-2011&group=1&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-12-2011&group=1&gblog=260 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 52....วางแผนตัดกำลังวันรวมญาติ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-12-2011&group=1&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-12-2011&group=1&gblog=260 Fri, 23 Dec 2011 8:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-12-2011&group=1&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-12-2011&group=1&gblog=259 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 51 ขึ้นเพราะสนอง need ตัวเองแท้ๆ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-12-2011&group=1&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-12-2011&group=1&gblog=259 Thu, 22 Dec 2011 9:03:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-12-2011&group=1&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-12-2011&group=1&gblog=258 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 49-50 ....ขยันหลุดทุกว๊านทุกวัน***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-12-2011&group=1&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-12-2011&group=1&gblog=258 Wed, 21 Dec 2011 9:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-12-2011&group=1&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-12-2011&group=1&gblog=257 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 3 วันที่ 46 -48 ...สติหลุดลอยน้ำหนักเลยเด้งกระจาย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-12-2011&group=1&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-12-2011&group=1&gblog=257 Mon, 19 Dec 2011 9:02:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-12-2011&group=1&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-12-2011&group=1&gblog=256 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 45 .....เบิร์น เบิร์น เบิร์น***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-12-2011&group=1&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-12-2011&group=1&gblog=256 Fri, 16 Dec 2011 8:18:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-12-2011&group=1&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-12-2011&group=1&gblog=255 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 44 ....เริ่มออกกำลังกายแล้วจ้า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-12-2011&group=1&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-12-2011&group=1&gblog=255 Thu, 15 Dec 2011 8:08:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-12-2011&group=1&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-12-2011&group=1&gblog=254 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 42 - 43 .....ล้มแผนคั่วกลิ้ง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-12-2011&group=1&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-12-2011&group=1&gblog=254 Wed, 14 Dec 2011 9:00:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-12-2011&group=1&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-12-2011&group=1&gblog=253 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 41 เข้มได้วันที่ 4 แล้วค่ะ บรรลุเป้าหมายแล้วจ้า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-12-2011&group=1&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-12-2011&group=1&gblog=253 Mon, 12 Dec 2011 8:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-12-2011&group=1&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-12-2011&group=1&gblog=252 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่่ 40 เข้มวันที่ 3 ป้าแดงมาซักที***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-12-2011&group=1&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-12-2011&group=1&gblog=252 Sun, 11 Dec 2011 14:17:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-12-2011&group=1&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-12-2011&group=1&gblog=251 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 ....เข้มได้วันที่ 2 แล้วจ่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-12-2011&group=1&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-12-2011&group=1&gblog=251 Sat, 10 Dec 2011 13:26:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-12-2011&group=1&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-12-2011&group=1&gblog=250 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 38 ....เข้มได้สำเร็จแล้วจ้า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-12-2011&group=1&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-12-2011&group=1&gblog=250 Fri, 09 Dec 2011 8:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-12-2011&group=1&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-12-2011&group=1&gblog=249 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 37 ...ยังเยอะไปอยู่ดีแหละ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-12-2011&group=1&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-12-2011&group=1&gblog=249 Thu, 08 Dec 2011 7:58:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-12-2011&group=1&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-12-2011&group=1&gblog=248 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เอารูปทริปวันพ่อที่วังน้ำเขียวมาฝากค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-12-2011&group=1&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-12-2011&group=1&gblog=248 Wed, 07 Dec 2011 8:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-12-2011&group=1&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-12-2011&group=1&gblog=247 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 30 ....ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-12-2011&group=1&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-12-2011&group=1&gblog=247 Thu, 01 Dec 2011 10:03:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-11-2011&group=1&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-11-2011&group=1&gblog=246 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 29 ......ทำท่าว่าจะดีอยู่แล้วเชียว***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-11-2011&group=1&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-11-2011&group=1&gblog=246 Wed, 30 Nov 2011 8:33:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-11-2011&group=1&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-11-2011&group=1&gblog=245 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 28 กินกระจายแต่น้ำหนักหายไปโลนึง งงได้อีก***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-11-2011&group=1&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-11-2011&group=1&gblog=245 Tue, 29 Nov 2011 8:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-11-2011&group=1&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-11-2011&group=1&gblog=244 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***หายไป 4 วัน ขึ้นมาเกือบ 2 โล ทำไปด้ายนะคนเรา***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-11-2011&group=1&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-11-2011&group=1&gblog=244 Mon, 28 Nov 2011 8:14:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-11-2011&group=1&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-11-2011&group=1&gblog=243 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 3 วันที่ 23 ....ยังไม่ไปถึงไหนเลย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-11-2011&group=1&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-11-2011&group=1&gblog=243 Thu, 24 Nov 2011 8:29:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-11-2011&group=1&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-11-2011&group=1&gblog=242 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 22 ...กินยังกะพายุน้ำหนักลดไปขีดนึง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-11-2011&group=1&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-11-2011&group=1&gblog=242 Wed, 23 Nov 2011 9:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-11-2011&group=1&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-11-2011&group=1&gblog=241 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 3 วันที่ 21 ...เพราะแพนเค้กแท้ๆ เลย ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-11-2011&group=1&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-11-2011&group=1&gblog=241 Tue, 22 Nov 2011 9:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-11-2011&group=1&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-11-2011&group=1&gblog=240 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 3 วันที่ 18- 20 กินกระหน่ำสุดสัปดาห์ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-11-2011&group=1&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-11-2011&group=1&gblog=240 Mon, 21 Nov 2011 12:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-11-2011&group=1&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-11-2011&group=1&gblog=239 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 3 วันที่ 17 ...จะรักษาเลข 5 แบบปริ่มๆ ไว้ได้รึป่าวเนี่ย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-11-2011&group=1&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-11-2011&group=1&gblog=239 Fri, 18 Nov 2011 8:09:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-11-2011&group=1&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-11-2011&group=1&gblog=238 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 3 วันที่ 16 .... โปรแกรมรวมญาติ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-11-2011&group=1&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-11-2011&group=1&gblog=238 Thu, 17 Nov 2011 8:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-11-2011&group=1&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-11-2011&group=1&gblog=237 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 3 วันที่ 15 ...ได้สัมผัสเลข 5 อีกครั้งนึงแล้วค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-11-2011&group=1&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-11-2011&group=1&gblog=237 Wed, 16 Nov 2011 8:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-11-2011&group=1&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-11-2011&group=1&gblog=236 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 3 วันที่ 14 .... โอมเพี๊ยงเลข 5 จงมา ๆๆๆๆๆ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-11-2011&group=1&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-11-2011&group=1&gblog=236 Tue, 15 Nov 2011 8:20:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-11-2011&group=1&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-11-2011&group=1&gblog=235 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 3 วันที่ 11 - 13 ..... 3 วัน 3 ขีด (ขึ้นนะคะไม่ใช่ลง)***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-11-2011&group=1&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-11-2011&group=1&gblog=235 Mon, 14 Nov 2011 10:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-11-2011&group=1&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-11-2011&group=1&gblog=234 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 10 ....ก็คนมันบ้ายออ่ะเนอะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-11-2011&group=1&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-11-2011&group=1&gblog=234 Fri, 11 Nov 2011 10:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-11-2011&group=1&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-11-2011&group=1&gblog=233 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 3 วันที่ 9 ....หนักมื้อเย็นอีกแล้วสิเรา ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-11-2011&group=1&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-11-2011&group=1&gblog=233 Thu, 10 Nov 2011 8:59:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-11-2011&group=1&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-11-2011&group=1&gblog=232 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** เฟส 3 วันที่ 7-8 ...บลูเบอรี่ชีสพาย****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-11-2011&group=1&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-11-2011&group=1&gblog=232 Wed, 09 Nov 2011 9:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-11-2011&group=1&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-11-2011&group=1&gblog=231 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** เฟส 3 วันที่ 4-6 รวมญาติกินกระหน่ำเลยจ้า****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-11-2011&group=1&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-11-2011&group=1&gblog=231 Mon, 07 Nov 2011 8:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-11-2011&group=1&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-11-2011&group=1&gblog=230 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****เฟส 3 วันที่ 3 ภาระกิจช่วยเหลือผู้อพยพ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-11-2011&group=1&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-11-2011&group=1&gblog=230 Fri, 04 Nov 2011 9:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-11-2011&group=1&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-11-2011&group=1&gblog=229 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** เฟส 3 วันที่ 2 ลดลงไปอีกนิดหน่อยค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-11-2011&group=1&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-11-2011&group=1&gblog=229 Thu, 03 Nov 2011 10:02:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-11-2011&group=1&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-11-2011&group=1&gblog=228 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** เฟส 3 วันที่ 1 ....เราจะทำสำเร็จในซักวันหนึ่ง ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-11-2011&group=1&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-11-2011&group=1&gblog=228 Wed, 02 Nov 2011 9:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-11-2011&group=1&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-11-2011&group=1&gblog=227 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เปิดเฟส 3 ด้วยน้ำหนักอันท่วมท้น***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-11-2011&group=1&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-11-2011&group=1&gblog=227 Tue, 01 Nov 2011 12:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-10-2011&group=1&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-10-2011&group=1&gblog=226 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****ขอปิดเฟส 2 ก่อนนะคะ เจอกันเฟส 3 ค่ะ ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-10-2011&group=1&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-10-2011&group=1&gblog=226 Thu, 27 Oct 2011 8:56:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-10-2011&group=1&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-10-2011&group=1&gblog=225 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***รายงานผลอาการป่วยไข้ ....(เมื่อฉ้านเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้าน)***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-10-2011&group=1&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-10-2011&group=1&gblog=225 Wed, 19 Oct 2011 13:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-10-2011&group=1&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-10-2011&group=1&gblog=224 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****ลาเปื่อย****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-10-2011&group=1&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-10-2011&group=1&gblog=224 Tue, 18 Oct 2011 8:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-10-2011&group=1&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-10-2011&group=1&gblog=223 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 120 ....กินข้าวกะน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะได้สวย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-10-2011&group=1&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-10-2011&group=1&gblog=223 Fri, 14 Oct 2011 12:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-10-2011&group=1&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-10-2011&group=1&gblog=222 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 118-119 ....วันหยุดสบ๊ายสบาย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-10-2011&group=1&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-10-2011&group=1&gblog=222 Thu, 13 Oct 2011 8:35:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-10-2011&group=1&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-10-2011&group=1&gblog=221 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 117...หลุดกระจุยกระจาย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-10-2011&group=1&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-10-2011&group=1&gblog=221 Tue, 11 Oct 2011 9:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-10-2011&group=1&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-10-2011&group=1&gblog=220 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 114 - 116 ..... Happy Birthday to me to me***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-10-2011&group=1&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-10-2011&group=1&gblog=220 Mon, 10 Oct 2011 9:00:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-10-2011&group=1&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-10-2011&group=1&gblog=219 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 113 ...เป้าหมายสุดท้ายเท่าไหร่ดีเอ่ย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-10-2011&group=1&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-10-2011&group=1&gblog=219 Fri, 07 Oct 2011 8:21:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-10-2011&group=1&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-10-2011&group=1&gblog=218 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 112....นึกว่าอัยยะจังจะมีน้องซะแล้วสิ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-10-2011&group=1&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-10-2011&group=1&gblog=218 Thu, 06 Oct 2011 8:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-10-2011&group=1&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-10-2011&group=1&gblog=217 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 111.....ลดได้ 14 กิโลแล้วค่ะ ด๊าดีดา ดีใจจริง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-10-2011&group=1&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-10-2011&group=1&gblog=217 Wed, 05 Oct 2011 8:32:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-10-2011&group=1&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-10-2011&group=1&gblog=216 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 110 ....เป้าหมายอีกหนึ่งอย่างของเดือนตุลาคม***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-10-2011&group=1&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-10-2011&group=1&gblog=216 Tue, 04 Oct 2011 8:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-10-2011&group=1&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-10-2011&group=1&gblog=215 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 107 - 109 .....เป้าหมายเดือนตุลาคม***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-10-2011&group=1&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-10-2011&group=1&gblog=215 Mon, 03 Oct 2011 10:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-09-2011&group=1&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-09-2011&group=1&gblog=214 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 106 .....ปิดจ๊อบเดือนกันยายนแล้วจ้า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-09-2011&group=1&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-09-2011&group=1&gblog=214 Fri, 30 Sep 2011 8:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-09-2011&group=1&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-09-2011&group=1&gblog=213 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 105 .....จิตตกขั้นรุนแรง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-09-2011&group=1&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-09-2011&group=1&gblog=213 Thu, 29 Sep 2011 8:36:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-09-2011&group=1&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-09-2011&group=1&gblog=212 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 104 .....กล้วยมื้อเช้านี่มันดีจริงๆ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-09-2011&group=1&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-09-2011&group=1&gblog=212 Wed, 28 Sep 2011 8:34:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-09-2011&group=1&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-09-2011&group=1&gblog=211 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 103 .....ลงแร๊งงงง ...ได้ใจ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-09-2011&group=1&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-09-2011&group=1&gblog=211 Tue, 27 Sep 2011 9:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-09-2011&group=1&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-09-2011&group=1&gblog=210 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 100 - 102 ....หลุดกระจาย & ไปเที่ยวสวนสัตว์กันดีกว่า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-09-2011&group=1&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-09-2011&group=1&gblog=210 Mon, 26 Sep 2011 11:11:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-09-2011&group=1&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-09-2011&group=1&gblog=209 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 99 ...อิ่ม อร่อย เต็มที่ @ เชสเตอร์กริล ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-09-2011&group=1&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-09-2011&group=1&gblog=209 Fri, 23 Sep 2011 9:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-09-2011&group=1&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-09-2011&group=1&gblog=208 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 98 ....สลัดเลข 9 ทิ้งแล้วจ้า ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-09-2011&group=1&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-09-2011&group=1&gblog=208 Thu, 22 Sep 2011 8:20:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-09-2011&group=1&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-09-2011&group=1&gblog=207 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 97 ลดลงมาอีกครึ้งโลเป็นวันที่ 2 แล้วค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-09-2011&group=1&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-09-2011&group=1&gblog=207 Wed, 21 Sep 2011 8:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-09-2011&group=1&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-09-2011&group=1&gblog=206 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 96 ....กลับมายืนที่เดิม ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-09-2011&group=1&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-09-2011&group=1&gblog=206 Tue, 20 Sep 2011 9:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-09-2011&group=1&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-09-2011&group=1&gblog=205 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่...93 - 95 ....สงสัยต้องปรับลดเป้าหมายแล้วค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-09-2011&group=1&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-09-2011&group=1&gblog=205 Mon, 19 Sep 2011 9:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-09-2011&group=1&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-09-2011&group=1&gblog=204 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 92 ....ติดนิ่งวันที่ 3 ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-09-2011&group=1&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-09-2011&group=1&gblog=204 Fri, 16 Sep 2011 8:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-09-2011&group=1&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-09-2011&group=1&gblog=203 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 91 ....ช้าๆ แต่ชัวร์ดีกว่าค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-09-2011&group=1&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-09-2011&group=1&gblog=203 Thu, 15 Sep 2011 9:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-09-2011&group=1&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-09-2011&group=1&gblog=202 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 90 ....นิสัยไม่ดีมันสร้างง่าย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-09-2011&group=1&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-09-2011&group=1&gblog=202 Wed, 14 Sep 2011 8:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-09-2011&group=1&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-09-2011&group=1&gblog=201 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 89 ....จัดวันหลุดสุดๆ วันที่สอง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-09-2011&group=1&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-09-2011&group=1&gblog=201 Tue, 13 Sep 2011 8:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-09-2011&group=1&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-09-2011&group=1&gblog=200 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 86 - 88 ....จะไม่กินแบบอดๆ อยากๆ อีกต่อไปแล้ว***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-09-2011&group=1&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-09-2011&group=1&gblog=200 Mon, 12 Sep 2011 8:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-09-2011&group=1&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-09-2011&group=1&gblog=199 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 85 ...ท่องเอาไว้ว่าต้องอดทน***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-09-2011&group=1&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-09-2011&group=1&gblog=199 Fri, 09 Sep 2011 9:00:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-09-2011&group=1&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-09-2011&group=1&gblog=198 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 84 ....เมื่อวานไม่ขึ้นวันนี้ขึ้นแล้วจ้า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-09-2011&group=1&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-09-2011&group=1&gblog=198 Thu, 08 Sep 2011 8:15:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-09-2011&group=1&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-09-2011&group=1&gblog=197 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 83 ....อยากก็อยาก กลัวก็กลัว***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-09-2011&group=1&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-09-2011&group=1&gblog=197 Wed, 07 Sep 2011 8:06:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-09-2011&group=1&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-09-2011&group=1&gblog=196 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 82 .....วันนี้จะไปกินส้มตำสนองneedซะหน่อย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-09-2011&group=1&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-09-2011&group=1&gblog=196 Tue, 06 Sep 2011 8:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-09-2011&group=1&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-09-2011&group=1&gblog=195 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 79 - 81 ...ช่วยด้วยจ้าท้องผูก***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-09-2011&group=1&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-09-2011&group=1&gblog=195 Mon, 05 Sep 2011 8:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-09-2011&group=1&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-09-2011&group=1&gblog=194 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 78 ...และแล้วก็มีวันนี้จนได้ ดีใจๆๆ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-09-2011&group=1&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-09-2011&group=1&gblog=194 Fri, 02 Sep 2011 8:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-09-2011&group=1&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-09-2011&group=1&gblog=193 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 77..เริ่มต้นเดือนกันยากับโครงการ Fit&Ferm***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-09-2011&group=1&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-09-2011&group=1&gblog=193 Thu, 01 Sep 2011 8:08:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-08-2011&group=1&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-08-2011&group=1&gblog=192 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 76 ...ปิดจ๊อบเดือนสิงหาด้วยน้ำหนัก......***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-08-2011&group=1&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-08-2011&group=1&gblog=192 Wed, 31 Aug 2011 8:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-08-2011&group=1&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-08-2011&group=1&gblog=191 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 75....เป็นจริงดังคาด***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-08-2011&group=1&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-08-2011&group=1&gblog=191 Tue, 30 Aug 2011 9:08:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-08-2011&group=1&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-08-2011&group=1&gblog=190 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 72 - 74 ....ได้สัมผัสเลข 5 แล้วจ้า ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-08-2011&group=1&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-08-2011&group=1&gblog=190 Mon, 29 Aug 2011 9:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-08-2011&group=1&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-08-2011&group=1&gblog=189 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 71 ....ของฝากจากคุณแม่สามี***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-08-2011&group=1&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-08-2011&group=1&gblog=189 Fri, 26 Aug 2011 8:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-08-2011&group=1&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-08-2011&group=1&gblog=188 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 69 - 70 .....อีก 7 วันต่อไปนี้จะเข้มแล้วน๊า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-08-2011&group=1&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-08-2011&group=1&gblog=188 Thu, 25 Aug 2011 8:40:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-08-2011&group=1&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-08-2011&group=1&gblog=187 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 68..ครบรอบแต่งงานปีที่ 7 @ ร้านต้นเค้ก***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-08-2011&group=1&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-08-2011&group=1&gblog=187 Tue, 23 Aug 2011 9:07:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-08-2011&group=1&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-08-2011&group=1&gblog=186 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 65 - 67 ...ยังเท่ากับวันศุกร์อยู่ค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-08-2011&group=1&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-08-2011&group=1&gblog=186 Mon, 22 Aug 2011 9:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-08-2011&group=1&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-08-2011&group=1&gblog=185 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 64 ...งดออกกำลังกายเพราะลูกป่วย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-08-2011&group=1&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-08-2011&group=1&gblog=185 Fri, 19 Aug 2011 9:22:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-08-2011&group=1&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-08-2011&group=1&gblog=184 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 63 ....ผู้ช่วยนางเอก***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-08-2011&group=1&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-08-2011&group=1&gblog=184 Thu, 18 Aug 2011 8:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-08-2011&group=1&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-08-2011&group=1&gblog=183 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 62 ...แกงส้มดอกแค มันเลิศมาก***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-08-2011&group=1&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-08-2011&group=1&gblog=183 Wed, 17 Aug 2011 9:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-08-2011&group=1&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-08-2011&group=1&gblog=182 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 61 ...กำลังใจมาเป็นกอง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-08-2011&group=1&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-08-2011&group=1&gblog=182 Tue, 16 Aug 2011 8:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-08-2011&group=1&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-08-2011&group=1&gblog=181 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 57 - 60 ...วันแม่แสนสุขสันต์***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-08-2011&group=1&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-08-2011&group=1&gblog=181 Mon, 15 Aug 2011 9:19:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-08-2011&group=1&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-08-2011&group=1&gblog=180 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 56 ....กินเยอะแต่ก็ยังลง ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-08-2011&group=1&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-08-2011&group=1&gblog=180 Thu, 11 Aug 2011 8:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-08-2011&group=1&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-08-2011&group=1&gblog=179 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 54-55 ....ไปทำกิจกรรมเพื่อลูกมาค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-08-2011&group=1&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-08-2011&group=1&gblog=179 Wed, 10 Aug 2011 8:40:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-08-2011&group=1&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-08-2011&group=1&gblog=178 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 51 - 53 ....มานไม่จริง ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-08-2011&group=1&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-08-2011&group=1&gblog=178 Mon, 08 Aug 2011 8:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-08-2011&group=1&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-08-2011&group=1&gblog=177 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 50 ....1 ชั่วโมงทำได้ซักที***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-08-2011&group=1&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-08-2011&group=1&gblog=177 Fri, 05 Aug 2011 8:07:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-08-2011&group=1&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-08-2011&group=1&gblog=176 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 49 .....กรี๊ดดดดด รับไม่ได้ .....***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-08-2011&group=1&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-08-2011&group=1&gblog=176 Thu, 04 Aug 2011 8:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-08-2011&group=1&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-08-2011&group=1&gblog=175 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 48...ดีใจจังที่ไม่เด้ง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-08-2011&group=1&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-08-2011&group=1&gblog=175 Wed, 03 Aug 2011 8:03:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-08-2011&group=1&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-08-2011&group=1&gblog=174 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 47 ....วันกล้วยแห่งชาติ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-08-2011&group=1&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-08-2011&group=1&gblog=174 Tue, 02 Aug 2011 8:28:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-08-2011&group=1&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-08-2011&group=1&gblog=173 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 44-46 ...เสร็จซิสเลอร์ซะแล้วสิเรา***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-08-2011&group=1&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-08-2011&group=1&gblog=173 Mon, 01 Aug 2011 8:28:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-07-2011&group=1&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-07-2011&group=1&gblog=172 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 43...กรรมคือผลของการกระทำ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-07-2011&group=1&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-07-2011&group=1&gblog=172 Fri, 29 Jul 2011 8:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-07-2011&group=1&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-07-2011&group=1&gblog=171 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 42 ...เป้าหมายทึ่ตั้งไว้และรางวัลที่รอคอย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-07-2011&group=1&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-07-2011&group=1&gblog=171 Thu, 28 Jul 2011 8:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-07-2011&group=1&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-07-2011&group=1&gblog=170 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 41 ...เดินจนน้ำหนักลด***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-07-2011&group=1&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-07-2011&group=1&gblog=170 Wed, 27 Jul 2011 8:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-07-2011&group=1&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-07-2011&group=1&gblog=169 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 40 ..ลดลงแบบกระจุ๋มกระจิ๋ม***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-07-2011&group=1&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-07-2011&group=1&gblog=169 Tue, 26 Jul 2011 9:16:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-07-2011&group=1&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-07-2011&group=1&gblog=168 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 39 ...และแล้วเลข 2 ก็หลุดลอยไป***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-07-2011&group=1&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-07-2011&group=1&gblog=168 Mon, 25 Jul 2011 8:26:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-07-2011&group=1&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-07-2011&group=1&gblog=167 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 38 ....เห็นเลข 2 แล้วจ้า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-07-2011&group=1&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-07-2011&group=1&gblog=167 Sun, 24 Jul 2011 8:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-07-2011&group=1&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-07-2011&group=1&gblog=166 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 37 ....โอกาสทองของการลดน้ำหนัก***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-07-2011&group=1&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-07-2011&group=1&gblog=166 Sat, 23 Jul 2011 14:59:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-07-2011&group=1&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-07-2011&group=1&gblog=165 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 36 ...คู่แข่งคนนี้น่ากลัวจริงๆ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-07-2011&group=1&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-07-2011&group=1&gblog=165 Fri, 22 Jul 2011 8:49:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-07-2011&group=1&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-07-2011&group=1&gblog=164 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 35.....Happy Birthday to you ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-07-2011&group=1&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-07-2011&group=1&gblog=164 Thu, 21 Jul 2011 10:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-07-2011&group=1&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-07-2011&group=1&gblog=163 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 34 กลับมาแล้วพร้อมรูปดองเค็ม***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-07-2011&group=1&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-07-2011&group=1&gblog=163 Wed, 20 Jul 2011 14:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-07-2011&group=1&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-07-2011&group=1&gblog=162 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 29 ....หัวเราะที่หลังดังกว่า 5555555***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-07-2011&group=1&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-07-2011&group=1&gblog=162 Fri, 15 Jul 2011 17:27:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-07-2011&group=1&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-07-2011&group=1&gblog=161 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 28 ...ทิ้งกันเห็นๆ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-07-2011&group=1&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-07-2011&group=1&gblog=161 Thu, 14 Jul 2011 8:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-07-2011&group=1&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-07-2011&group=1&gblog=160 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 27 ...หวังว่าจะไม่มีใครเอาอะไรมาให้กินอีกนะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-07-2011&group=1&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-07-2011&group=1&gblog=160 Wed, 13 Jul 2011 8:17:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-07-2011&group=1&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-07-2011&group=1&gblog=159 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 26 ถึงวันจันทร์ทีไรเป็นแบบนี้ทุกที***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-07-2011&group=1&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-07-2011&group=1&gblog=159 Tue, 12 Jul 2011 8:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-07-2011&group=1&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-07-2011&group=1&gblog=158 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 23-25 ....เริ่มออกกำลังกายแล้วค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-07-2011&group=1&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-07-2011&group=1&gblog=158 Mon, 11 Jul 2011 8:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-07-2011&group=1&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-07-2011&group=1&gblog=157 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 22 ถึงคราวต้องปรับเปลี่ยนแล้วสินะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-07-2011&group=1&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-07-2011&group=1&gblog=157 Fri, 08 Jul 2011 8:23:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-07-2011&group=1&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-07-2011&group=1&gblog=156 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 21 ....ต้องเข้มแล้ว เพื่อความห่าง 20 กิโล***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-07-2011&group=1&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-07-2011&group=1&gblog=156 Thu, 07 Jul 2011 10:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-07-2011&group=1&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-07-2011&group=1&gblog=155 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 20...Happy Birthday ลูกรัก***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-07-2011&group=1&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-07-2011&group=1&gblog=155 Wed, 06 Jul 2011 8:46:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-07-2011&group=1&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-07-2011&group=1&gblog=154 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 19 ....ไปถอยฮูล่าฮูปอันใหม่มาแล้วค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-07-2011&group=1&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-07-2011&group=1&gblog=154 Tue, 05 Jul 2011 7:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-07-2011&group=1&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-07-2011&group=1&gblog=153 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 16 - 18 เด้งมโหฬารเป็นเพราะไม่ออกกำลังกาย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-07-2011&group=1&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-07-2011&group=1&gblog=153 Mon, 04 Jul 2011 8:45:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-07-2011&group=1&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-07-2011&group=1&gblog=152 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 15 ...พ่อ แม่ บ้านนี้เค้าทำอะไรกัน***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-07-2011&group=1&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-07-2011&group=1&gblog=152 Fri, 01 Jul 2011 8:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-06-2011&group=1&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-06-2011&group=1&gblog=151 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 14 ....กลับมาเข้มได้แล้วค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-06-2011&group=1&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-06-2011&group=1&gblog=151 Thu, 30 Jun 2011 8:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-06-2011&group=1&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-06-2011&group=1&gblog=150 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 13 ....ลงแล้วจ้า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-06-2011&group=1&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-06-2011&group=1&gblog=150 Wed, 29 Jun 2011 8:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-06-2011&group=1&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-06-2011&group=1&gblog=149 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 9 - 12 ....กลับมาจากงานบวชแล้วค่า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-06-2011&group=1&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-06-2011&group=1&gblog=149 Tue, 28 Jun 2011 8:27:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-06-2011&group=1&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-06-2011&group=1&gblog=148 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 8....ลงได้งัยยังงงอยู่เลย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-06-2011&group=1&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-06-2011&group=1&gblog=148 Fri, 24 Jun 2011 8:20:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-06-2011&group=1&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-06-2011&group=1&gblog=147 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 7 ....เมื่อคุณซะมีอิฉ้านริอาจจะเขียนบล็อค***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-06-2011&group=1&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-06-2011&group=1&gblog=147 Thu, 23 Jun 2011 8:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-06-2011&group=1&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-06-2011&group=1&gblog=146 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 6 ...มาช่วยกันแชร์เมนูอาหารมื้อเย็นกันดีกว่าค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-06-2011&group=1&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-06-2011&group=1&gblog=146 Wed, 22 Jun 2011 8:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-06-2011&group=1&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-06-2011&group=1&gblog=145 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 5....ถ้าไม่หลุดคงดีกว่านี้แน่นอน***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-06-2011&group=1&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-06-2011&group=1&gblog=145 Tue, 21 Jun 2011 8:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-06-2011&group=1&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-06-2011&group=1&gblog=144 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 2-4 กินบำบัดทางออกของคนอ้วน***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-06-2011&group=1&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-06-2011&group=1&gblog=144 Mon, 20 Jun 2011 8:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-06-2011&group=1&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-06-2011&group=1&gblog=143 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 1...เข้มวันที่ 1 ก็ยังกินเยอะไปอยู่ดี***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-06-2011&group=1&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-06-2011&group=1&gblog=143 Fri, 17 Jun 2011 8:23:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-06-2011&group=1&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-06-2011&group=1&gblog=142 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้วจ้า ....ขอเริ่มเฟส 2 ใหม่ดีกว่านะคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-06-2011&group=1&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-06-2011&group=1&gblog=142 Thu, 16 Jun 2011 8:52:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-06-2011&group=1&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-06-2011&group=1&gblog=141 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****ขอส่งใบลานะคะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-06-2011&group=1&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-06-2011&group=1&gblog=141 Tue, 14 Jun 2011 8:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-06-2011&group=1&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-06-2011&group=1&gblog=140 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 11//เข้มวันที่ 2 ช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุกันดีกว่าค่ะ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-06-2011&group=1&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-06-2011&group=1&gblog=140 Fri, 10 Jun 2011 10:01:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-06-2011&group=1&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-06-2011&group=1&gblog=139 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 10 //เข้มวันที่ 1 เข้มได้ซักที***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-06-2011&group=1&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-06-2011&group=1&gblog=139 Thu, 09 Jun 2011 8:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-06-2011&group=1&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-06-2011&group=1&gblog=138 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เฟส 2 วันที่ 9 //มือใหม่หัดนับแคลฯ จ้า***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-06-2011&group=1&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-06-2011&group=1&gblog=138 Wed, 08 Jun 2011 8:28:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-06-2011&group=1&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-06-2011&group=1&gblog=137 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 8//ลดปริมาณการกินลงทีละนิด***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-06-2011&group=1&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-06-2011&group=1&gblog=137 Tue, 07 Jun 2011 8:21:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-06-2011&group=1&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-06-2011&group=1&gblog=136 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เพส 2 //วันที่ 5-7 ..สุดสัปดาห์กินกระหน่ำ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-06-2011&group=1&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-06-2011&group=1&gblog=136 Mon, 06 Jun 2011 8:30:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-06-2011&group=1&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-06-2011&group=1&gblog=135 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 4//อกหักเอ้า.....ฉลอง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-06-2011&group=1&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-06-2011&group=1&gblog=135 Fri, 03 Jun 2011 8:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-06-2011&group=1&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-06-2011&group=1&gblog=134 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 3//โชคดีของใคร***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-06-2011&group=1&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-06-2011&group=1&gblog=134 Thu, 02 Jun 2011 8:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-06-2011&group=1&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-06-2011&group=1&gblog=133 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 2//ขึ้นให้สำนึกตัว***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-06-2011&group=1&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-06-2011&group=1&gblog=133 Wed, 01 Jun 2011 8:15:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-05-2011&group=1&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-05-2011&group=1&gblog=132 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***เฟส 2 วันที่ 1///กินกระหน่ำแต่ก็ยังลงไปแบบงงๆ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-05-2011&group=1&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-05-2011&group=1&gblog=132 Tue, 31 May 2011 8:38:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-05-2011&group=1&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-05-2011&group=1&gblog=131 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****กลับมาแล้วจ้า .....ขอโทษที่หายไปหลายวัน*****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-05-2011&group=1&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-05-2011&group=1&gblog=131 Mon, 30 May 2011 8:26:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-05-2011&group=1&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-05-2011&group=1&gblog=130 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[~~~~พรุ่งนี้จะเริมเฟส 2 แล้วนะจ๊ะ~~~~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-05-2011&group=1&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-05-2011&group=1&gblog=130 Fri, 20 May 2011 9:50:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-05-2011&group=1&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-05-2011&group=1&gblog=129 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****กลับมาแล้วจ้า ....พร้อมเหตุการขนหัวลุก****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-05-2011&group=1&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-05-2011&group=1&gblog=129 Thu, 19 May 2011 10:54:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-05-2011&group=1&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-05-2011&group=1&gblog=128 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****ตัดสินใจได้แล้วค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-05-2011&group=1&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-05-2011&group=1&gblog=128 Thu, 12 May 2011 8:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-05-2011&group=1&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-05-2011&group=1&gblog=127 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****กลับมาแล้วจ้า ........ หลังจากหายเฮดไปนาน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-05-2011&group=1&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-05-2011&group=1&gblog=127 Wed, 11 May 2011 9:25:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-05-2011&group=1&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-05-2011&group=1&gblog=126 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 160 ....แผนการสลัดเลข 6 ทิ้งไป ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-05-2011&group=1&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-05-2011&group=1&gblog=126 Wed, 04 May 2011 8:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-05-2011&group=1&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-05-2011&group=1&gblog=125 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 159 ....เป้าหมาย 2 วัน 3 ขีด ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-05-2011&group=1&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-05-2011&group=1&gblog=125 Tue, 03 May 2011 8:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-05-2011&group=1&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-05-2011&group=1&gblog=124 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 157-158 ...โปรแกรมล้างพิษล้มเหลวจนได้****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-05-2011&group=1&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-05-2011&group=1&gblog=124 Mon, 02 May 2011 8:26:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-04-2011&group=1&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-04-2011&group=1&gblog=123 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 156 ...อาหารอีสานมื้อใหญ่****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-04-2011&group=1&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-04-2011&group=1&gblog=123 Sat, 30 Apr 2011 9:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-04-2011&group=1&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-04-2011&group=1&gblog=122 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 155 ...คำถามที่ชอบตอบ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-04-2011&group=1&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-04-2011&group=1&gblog=122 Fri, 29 Apr 2011 8:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-04-2011&group=1&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-04-2011&group=1&gblog=121 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 154 ...สนองneed ตัวเองที่ซิสเลอร์****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-04-2011&group=1&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-04-2011&group=1&gblog=121 Thu, 28 Apr 2011 8:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-04-2011&group=1&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-04-2011&group=1&gblog=120 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 153 ...นึกว่าขึ้นแน่ๆ แล้วเชียว****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-04-2011&group=1&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-04-2011&group=1&gblog=120 Wed, 27 Apr 2011 8:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-04-2011&group=1&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-04-2011&group=1&gblog=119 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 152 ....โปรตีนแบบเน้น เน้น ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-04-2011&group=1&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-04-2011&group=1&gblog=119 Tue, 26 Apr 2011 8:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-04-2011&group=1&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-04-2011&group=1&gblog=118 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 149 - 151 .....ลดน้ำหนักครบ 5 เดือนแล้วค่ะ ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-04-2011&group=1&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-04-2011&group=1&gblog=118 Mon, 25 Apr 2011 8:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-04-2011&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-04-2011&group=1&gblog=117 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 148 ....รางวัลของคนใจแข็ง****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-04-2011&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-04-2011&group=1&gblog=117 Fri, 22 Apr 2011 8:38:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-04-2011&group=1&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-04-2011&group=1&gblog=116 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 147.....น้ำหนักค่อยๆ ลงแล้วค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-04-2011&group=1&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-04-2011&group=1&gblog=116 Thu, 21 Apr 2011 9:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-04-2011&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-04-2011&group=1&gblog=115 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 146 ...เริ่มคุมอีกครั้งแต่กลับกินกระจายซะงั้น****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-04-2011&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-04-2011&group=1&gblog=115 Wed, 20 Apr 2011 9:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-04-2011&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-04-2011&group=1&gblog=114 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[++++ทริปล่องใต้กับอัยยะจัง ภาค 2 มื้ออร่อยที่กระบี่ & เที่ยวเมืองนครฯ ++++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-04-2011&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-04-2011&group=1&gblog=114 Mon, 18 Apr 2011 20:53:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-04-2011&group=1&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-04-2011&group=1&gblog=113 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[+++ทริปล่องใต้กับอัยยะจัง ภาค 1 กระบี่สุดหรรษา+++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-04-2011&group=1&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-04-2011&group=1&gblog=113 Sun, 17 Apr 2011 16:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-04-2011&group=1&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-04-2011&group=1&gblog=112 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[*****วันที่ 134 - 144.....ขอส่งใบลาพักผ่อนนะคะ*****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-04-2011&group=1&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-04-2011&group=1&gblog=112 Fri, 08 Apr 2011 8:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-04-2011&group=1&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-04-2011&group=1&gblog=111 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 133 ....ทานโปรตีนเยอะๆ มันดีแบบนี้นี่เอง****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-04-2011&group=1&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-04-2011&group=1&gblog=111 Thu, 07 Apr 2011 8:17:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-04-2011&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-04-2011&group=1&gblog=110 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 132 ...และแล้วเลข 0 ก็หลุดลอยไป****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-04-2011&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-04-2011&group=1&gblog=110 Wed, 06 Apr 2011 8:41:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-04-2011&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-04-2011&group=1&gblog=109 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 131....ได้เลข 0 มาให้ชื่นใจแล้วค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-04-2011&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-04-2011&group=1&gblog=109 Tue, 05 Apr 2011 8:07:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-04-2011&group=1&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-04-2011&group=1&gblog=108 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 128-130..วันศุกร์กินเยอะ..วันเสาร์หลุด..วันอาทิตย์โปรล้วน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-04-2011&group=1&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-04-2011&group=1&gblog=108 Mon, 04 Apr 2011 8:51:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-04-2011&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-04-2011&group=1&gblog=107 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 127 ....ลองวัดสัดส่วนดูแล้วค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-04-2011&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-04-2011&group=1&gblog=107 Fri, 01 Apr 2011 8:33:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-03-2011&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-03-2011&group=1&gblog=106 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 126....รู้สึกดีๆ กับตัวเองอีกครั้ง****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-03-2011&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-03-2011&group=1&gblog=106 Thu, 31 Mar 2011 8:25:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-03-2011&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-03-2011&group=1&gblog=105 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 125 ....หนาวๆ แบบนี้อยากนอนอย่างเดียว****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-03-2011&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-03-2011&group=1&gblog=105 Wed, 30 Mar 2011 8:35:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-03-2011&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-03-2011&group=1&gblog=104 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 124 ...วันนี้กล้าชั่งน้ำหนักแล้วค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-03-2011&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-03-2011&group=1&gblog=104 Tue, 29 Mar 2011 8:30:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-03-2011&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-03-2011&group=1&gblog=103 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 122 - 123...กินๆๆๆ ต้อนรับป้าแดง****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-03-2011&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-03-2011&group=1&gblog=103 Mon, 28 Mar 2011 11:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-03-2011&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-03-2011&group=1&gblog=102 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 121 ...เมื่ออิฉ้านแปลงร่างเป็นแม่ครัวจำเป็น****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-03-2011&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-03-2011&group=1&gblog=102 Sat, 26 Mar 2011 13:58:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-03-2011&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-03-2011&group=1&gblog=101 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 120....ลดน้ำหนักมาครบ 4 เดือนแล้วจ้า****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-03-2011&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-03-2011&group=1&gblog=101 Fri, 25 Mar 2011 8:13:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-03-2011&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-03-2011&group=1&gblog=100 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 119 ....ค่อยๆ ลงมาทีละนิด****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-03-2011&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-03-2011&group=1&gblog=100 Thu, 24 Mar 2011 8:58:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-03-2011&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-03-2011&group=1&gblog=99 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 118...กลับมาเข้มแล้ว แต่....มีโปรแกรมกินอีกแล้วอ่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-03-2011&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-03-2011&group=1&gblog=99 Wed, 23 Mar 2011 9:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-03-2011&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-03-2011&group=1&gblog=98 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 115-117 ....ใจแตกไป 3 วัน ขึ้นกระจาย****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-03-2011&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-03-2011&group=1&gblog=98 Tue, 22 Mar 2011 10:58:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-03-2011&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-03-2011&group=1&gblog=97 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 114 ..หลุด 1/4 ...หลุดสุดๆ ที่Hot pot****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-03-2011&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-03-2011&group=1&gblog=97 Sat, 19 Mar 2011 9:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-03-2011&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-03-2011&group=1&gblog=96 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 113 ..เข้ม 12/4 ...เจริญอาหารกินข้าวกะคนรู้ใจ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-03-2011&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-03-2011&group=1&gblog=96 Fri, 18 Mar 2011 8:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-03-2011&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-03-2011&group=1&gblog=95 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 112..เข้ม 11/4...เหนื่อยจนกินไม่ลงไปเลย****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-03-2011&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-03-2011&group=1&gblog=95 Thu, 17 Mar 2011 8:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-03-2011&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-03-2011&group=1&gblog=94 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 111...เข้ม 10/4 ..ความตั้งใจถ้าน้ำหนักถึง 60****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-03-2011&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-03-2011&group=1&gblog=94 Wed, 16 Mar 2011 14:38:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-03-2011&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-03-2011&group=1&gblog=93 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 110 ...เข้ม9/4 ...กลับมาซบอกคุณพี่กีหลาดอีกครั้ง****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-03-2011&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-03-2011&group=1&gblog=93 Tue, 15 Mar 2011 8:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-03-2011&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-03-2011&group=1&gblog=92 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 108 - 109 ..เข้ม 7-8 / 4 ....เด้งไปเด้งมา****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-03-2011&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-03-2011&group=1&gblog=92 Mon, 14 Mar 2011 8:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-03-2011&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-03-2011&group=1&gblog=91 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 107 ..เข้ม 6/4 ..ยังค่ะยังไม่ผอม****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-03-2011&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-03-2011&group=1&gblog=91 Sat, 12 Mar 2011 8:32:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-03-2011&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-03-2011&group=1&gblog=90 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 106 ...เข้ม 5/4 ...ชั้นเกลียดอาหารรสจัด****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-03-2011&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-03-2011&group=1&gblog=90 Fri, 11 Mar 2011 8:08:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-03-2011&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-03-2011&group=1&gblog=89 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 105..เข้ม 4/4 ...ต้องลบคำสบประมาทให้ได้****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-03-2011&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-03-2011&group=1&gblog=89 Thu, 10 Mar 2011 9:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-03-2011&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-03-2011&group=1&gblog=88 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 104..เข้ม 3/4 ...อยากเปลี่ยนลุคใหม่****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-03-2011&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-03-2011&group=1&gblog=88 Wed, 09 Mar 2011 9:01:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-03-2011&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-03-2011&group=1&gblog=87 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***สรุปผลวันที่ 103 ..เข้ม 2/4 ...เอาเลข 2 กลับคืนมาได้แล้วค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-03-2011&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-03-2011&group=1&gblog=87 Tue, 08 Mar 2011 9:06:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-03-2011&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-03-2011&group=1&gblog=86 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 102...เข้ม 1/4 แผนการกระชากน้ำหนัก****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-03-2011&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-03-2011&group=1&gblog=86 Mon, 07 Mar 2011 8:41:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-03-2011&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-03-2011&group=1&gblog=85 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 100-101..หลุดสุดๆ 2 วันซ้อน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-03-2011&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-03-2011&group=1&gblog=85 Sun, 06 Mar 2011 9:39:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-03-2011&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-03-2011&group=1&gblog=84 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 99 ..เข้ม 7/3 ...ทั้งเหนื่อย ทั้งเครียด****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-03-2011&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-03-2011&group=1&gblog=84 Fri, 04 Mar 2011 9:04:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-03-2011&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-03-2011&group=1&gblog=83 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 98..เข้ม 6/3...เป้าหมายที่ฝันไว้****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-03-2011&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-03-2011&group=1&gblog=83 Thu, 03 Mar 2011 7:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-03-2011&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-03-2011&group=1&gblog=82 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 97..เข้ม5/3...ลดได้ 10 กิโลแล้วจ่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-03-2011&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-03-2011&group=1&gblog=82 Wed, 02 Mar 2011 9:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-03-2011&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-03-2011&group=1&gblog=81 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 96 ..เข้ม 4/3 ..ปิดจ๊อบเดือนกุมภาฯ ทะลุเป้าแล้วค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-03-2011&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-03-2011&group=1&gblog=81 Tue, 01 Mar 2011 9:02:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-02-2011&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-02-2011&group=1&gblog=80 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 95..เข้ม 3/3..การนอนหลับช่วยได้จริงๆ ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-02-2011&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-02-2011&group=1&gblog=80 Mon, 28 Feb 2011 6:16:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-02-2011&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-02-2011&group=1&gblog=79 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 94..เข้ม2/3 ..วันกล้วยแห่งชาติ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-02-2011&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-02-2011&group=1&gblog=79 Sun, 27 Feb 2011 8:15:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-02-2011&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-02-2011&group=1&gblog=78 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 93 ..เข้ม 1/3 ..เข้าใจสัจธรรมการลดน้ำหนัก****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-02-2011&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-02-2011&group=1&gblog=78 Sat, 26 Feb 2011 7:38:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-02-2011&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-02-2011&group=1&gblog=77 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 92..หลุดไปแล้วค่า...สรปผลเข้มรอบ 2****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-02-2011&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-02-2011&group=1&gblog=77 Fri, 25 Feb 2011 8:14:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-02-2011&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-02-2011&group=1&gblog=76 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 91..เข้ม 10/2 ..บ๊อกเซอร์ช่วยชีวิต****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-02-2011&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-02-2011&group=1&gblog=76 Thu, 24 Feb 2011 8:22:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-02-2011&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-02-2011&group=1&gblog=75 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 90 ..เข้ม9/2...ลดน้ำหนักครบ 3 เดือนแล้วค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-02-2011&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-02-2011&group=1&gblog=75 Wed, 23 Feb 2011 8:34:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-02-2011&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-02-2011&group=1&gblog=74 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 89..เข้ม 8/2 ..อิทธิฤทธิ์ของป้าแดง****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-02-2011&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-02-2011&group=1&gblog=74 Tue, 22 Feb 2011 8:11:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2011&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2011&group=1&gblog=73 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 88 ..เข้ม 7/2 ..ได้ 63 กลับคืนมาแล้วค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2011&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2011&group=1&gblog=73 Mon, 21 Feb 2011 8:54:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-02-2011&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-02-2011&group=1&gblog=72 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 87 ..เข้ม 6/2 ...และแล้วเลข 63 ก็จากฉันไป****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-02-2011&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-02-2011&group=1&gblog=72 Sun, 20 Feb 2011 9:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-02-2011&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-02-2011&group=1&gblog=71 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 86..เข้ม 5/2 ..ยังคงนิ่งๆ อยู่ค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-02-2011&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-02-2011&group=1&gblog=71 Sat, 19 Feb 2011 16:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-02-2011&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-02-2011&group=1&gblog=70 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 85 เข้ม 4/2 ...พลาดเพราะอาหารรสจัด****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-02-2011&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-02-2011&group=1&gblog=70 Fri, 18 Feb 2011 9:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-02-2011&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-02-2011&group=1&gblog=69 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 84 ..เข้ม 3/2...มาแชร์ประสบการณ์วิเคราะห์สัดส่วน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-02-2011&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-02-2011&group=1&gblog=69 Thu, 17 Feb 2011 8:18:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-02-2011&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-02-2011&group=1&gblog=68 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 83 ...เข้ม 2/2 ...ร่วมด้วยช่วยกันลด****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-02-2011&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-02-2011&group=1&gblog=68 Wed, 16 Feb 2011 8:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2011&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2011&group=1&gblog=67 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 82..เข้ม 1/2 ...ควันหลงวันวาเลนไทน์****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2011&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2011&group=1&gblog=67 Tue, 15 Feb 2011 8:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-02-2011&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-02-2011&group=1&gblog=66 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 81...มีความสุขสุดๆ กับวันหลุดๆ ค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-02-2011&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-02-2011&group=1&gblog=66 Mon, 14 Feb 2011 8:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-02-2011&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-02-2011&group=1&gblog=65 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 80...เข้มวันที่ 8...สถานการณ์พิสูจน์จิตใจ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-02-2011&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-02-2011&group=1&gblog=65 Sun, 13 Feb 2011 13:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-02-2011&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-02-2011&group=1&gblog=64 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 79 ..เข้มวันที่ 7...วันพรุ่งนี้จะเป็นวันหลุดแล้วค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-02-2011&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-02-2011&group=1&gblog=64 Sat, 12 Feb 2011 10:46:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-02-2011&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-02-2011&group=1&gblog=63 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 78..เข้มวันที่ 6..อะจ๊ากน้ำหนักขึ้นจนได้****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-02-2011&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-02-2011&group=1&gblog=63 Fri, 11 Feb 2011 8:17:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-02-2011&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-02-2011&group=1&gblog=62 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 77 ...เข้มวันที่ 5 ...ออกกำลังกายวันแรก****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-02-2011&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-02-2011&group=1&gblog=62 Thu, 10 Feb 2011 12:58:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-02-2011&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-02-2011&group=1&gblog=61 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 76 ...เข้มวันที่ 4 ...มาแชร์การสร้างกำลังใจในการออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-02-2011&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-02-2011&group=1&gblog=61 Wed, 09 Feb 2011 8:26:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-02-2011&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-02-2011&group=1&gblog=60 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 75 ... เข้มวันที่ 3...ฉันรักมื้อกลางวันที่สุดเลย****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-02-2011&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-02-2011&group=1&gblog=60 Tue, 08 Feb 2011 8:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-02-2011&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-02-2011&group=1&gblog=59 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 74...เข้มวันที่ 2 ...กล้วยหอมช่วยคุณได้****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-02-2011&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-02-2011&group=1&gblog=59 Mon, 07 Feb 2011 8:25:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-02-2011&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-02-2011&group=1&gblog=58 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 73 ...เข้มวันที่1...ลงแบบนี้มีกำลังใจค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-02-2011&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-02-2011&group=1&gblog=58 Sun, 06 Feb 2011 12:33:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-02-2011&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-02-2011&group=1&gblog=57 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 72...ขอลองใช้สูตร 6+1****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-02-2011&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-02-2011&group=1&gblog=57 Sat, 05 Feb 2011 15:37:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-02-2011&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-02-2011&group=1&gblog=56 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 71 ....MK ไฟว์บังคับ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-02-2011&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-02-2011&group=1&gblog=56 Fri, 04 Feb 2011 8:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-02-2011&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-02-2011&group=1&gblog=55 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 70 ...ของฝากจากตรุษจีน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-02-2011&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-02-2011&group=1&gblog=55 Thu, 03 Feb 2011 8:36:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-02-2011&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-02-2011&group=1&gblog=54 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 69 ...ยุทธการกำจัดขนมเทียน*****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-02-2011&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-02-2011&group=1&gblog=54 Wed, 02 Feb 2011 7:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-02-2011&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-02-2011&group=1&gblog=53 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 68 ...น้ำหนักเริ่มตันของเดือนกุมภา****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-02-2011&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-02-2011&group=1&gblog=53 Tue, 01 Feb 2011 8:45:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-01-2011&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-01-2011&group=1&gblog=52 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 67...เกือบได้ลงข่าวหน้า 1 ซะแล้วสิเรา****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-01-2011&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=31-01-2011&group=1&gblog=52 Mon, 31 Jan 2011 9:28:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-01-2011&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-01-2011&group=1&gblog=51 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 66 ....ตั้งสติก่อนไปกินโต๊ะจีน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-01-2011&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-01-2011&group=1&gblog=51 Sun, 30 Jan 2011 9:08:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-01-2011&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-01-2011&group=1&gblog=50 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 65 ...สมน้ำหน้า อยากหลุดดีนัก****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-01-2011&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-01-2011&group=1&gblog=50 Sat, 29 Jan 2011 8:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-01-2011&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-01-2011&group=1&gblog=49 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 63-64....ท้องผูกเป้นเพราะชาเขียวรึป่าวคะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-01-2011&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-01-2011&group=1&gblog=49 Fri, 28 Jan 2011 8:22:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-01-2011&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-01-2011&group=1&gblog=48 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 61-62 ....น้ำหนักลดเพราะแผลร้อนใน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-01-2011&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-01-2011&group=1&gblog=48 Wed, 26 Jan 2011 8:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-01-2011&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-01-2011&group=1&gblog=47 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 58 - 60 ...ลดนำหนักครบ 2 เดือนแล้วจ้า****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-01-2011&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-01-2011&group=1&gblog=47 Mon, 24 Jan 2011 9:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-01-2011&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-01-2011&group=1&gblog=46 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 57 ....เมื่อป้าแดงมาเยี่ยมมาเยือน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-01-2011&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-01-2011&group=1&gblog=46 Fri, 21 Jan 2011 8:16:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-01-2011&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-01-2011&group=1&gblog=45 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 56 ...โควต้าส้มตำอาทิตย์ละวัน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-01-2011&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-01-2011&group=1&gblog=45 Thu, 20 Jan 2011 8:18:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-01-2011&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-01-2011&group=1&gblog=44 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 55 ...เป้าหมายที่อยากได้****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-01-2011&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-01-2011&group=1&gblog=44 Wed, 19 Jan 2011 8:44:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-01-2011&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-01-2011&group=1&gblog=43 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 54 ....ออกกำลังกายวันแรก****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-01-2011&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-01-2011&group=1&gblog=43 Tue, 18 Jan 2011 8:19:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-01-2011&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-01-2011&group=1&gblog=42 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปวันที่ 51 - 53 ขึ้นๆ ลงๆ และหลุดๆ ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-01-2011&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-01-2011&group=1&gblog=42 Mon, 17 Jan 2011 8:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-01-2011&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-01-2011&group=1&gblog=41 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 50 ...และแล้วเมื่อวานก็เป็นแค่ความฝัน*****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-01-2011&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-01-2011&group=1&gblog=41 Fri, 14 Jan 2011 9:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-01-2011&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-01-2011&group=1&gblog=40 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** วันที่ 49 ....งงค่ะ งง หลุดแต่ลงไปอีก 1.7 โลในวันเดียว****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-01-2011&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-01-2011&group=1&gblog=40 Thu, 13 Jan 2011 9:19:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-01-2011&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-01-2011&group=1&gblog=39 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 48 ...สายอีกจนได้ซิน่า****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-01-2011&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=12-01-2011&group=1&gblog=39 Wed, 12 Jan 2011 9:23:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-01-2011&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-01-2011&group=1&gblog=38 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 47 ...หาของหวานมาให้กินยามลดความอ้วนค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-01-2011&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-01-2011&group=1&gblog=38 Tue, 11 Jan 2011 9:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-01-2011&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-01-2011&group=1&gblog=37 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 43 - 46 ...ขอคำแนะนำการควบคุมน้ำหนักในวันหยุดด้วยจ้า****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-01-2011&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-01-2011&group=1&gblog=37 Mon, 10 Jan 2011 10:38:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-01-2011&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-01-2011&group=1&gblog=36 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 42 ...เข้าร่วมโครงการลด ละ เลิก ของพี่ตามค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-01-2011&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=06-01-2011&group=1&gblog=36 Thu, 06 Jan 2011 8:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-01-2011&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-01-2011&group=1&gblog=35 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 41 ...ปีแห่งการลดน้ำหนัก และ 3 สิ่งที่ต้องทำ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-01-2011&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-01-2011&group=1&gblog=35 Wed, 05 Jan 2011 8:18:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-01-2011&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-01-2011&group=1&gblog=34 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 36 - 40 ....ฉลองหนักไปหน่อย....ขึ้นกระจาย****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-01-2011&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=04-01-2011&group=1&gblog=34 Tue, 04 Jan 2011 8:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-12-2010&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-12-2010&group=1&gblog=33 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 35 ....เริ่มต้นฉลองกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-12-2010&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-12-2010&group=1&gblog=33 Thu, 30 Dec 2010 9:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-12-2010&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-12-2010&group=1&gblog=32 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 34 ...งานเข้า ยุ่ง เครียด ปวดหัว****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-12-2010&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-12-2010&group=1&gblog=32 Wed, 29 Dec 2010 9:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-12-2010&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-12-2010&group=1&gblog=31 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 33...ไม่ได้ออกกำลังกายอีกแล้วครับท่าน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-12-2010&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-12-2010&group=1&gblog=31 Tue, 28 Dec 2010 13:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-12-2010&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-12-2010&group=1&gblog=30 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 32 ....เอารูปเด็กที่บ้านมาให้ดูค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-12-2010&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-12-2010&group=1&gblog=30 Mon, 27 Dec 2010 8:35:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-12-2010&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-12-2010&group=1&gblog=29 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 31 เปลี่ยนแผนกระทันหัน เมื่อเจอตำปูปลาร้า ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-12-2010&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-12-2010&group=1&gblog=29 Sun, 26 Dec 2010 12:40:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-12-2010&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-12-2010&group=1&gblog=28 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 30 ....ลดน้ำหนักครบ 1 เดือนแล้วจ้า****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-12-2010&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-12-2010&group=1&gblog=28 Sat, 25 Dec 2010 15:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-12-2010&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-12-2010&group=1&gblog=27 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 29 ...เบรคแตก แต่ก็ยังลดไปอย่างงงๆ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-12-2010&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-12-2010&group=1&gblog=27 Fri, 24 Dec 2010 12:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-12-2010&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-12-2010&group=1&gblog=26 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 28 ...hot pot ทำพิษ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-12-2010&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-12-2010&group=1&gblog=26 Thu, 23 Dec 2010 9:17:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-12-2010&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-12-2010&group=1&gblog=25 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 27 .....นโยบายงดมื้อเย็น****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-12-2010&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=22-12-2010&group=1&gblog=25 Wed, 22 Dec 2010 9:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-12-2010&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-12-2010&group=1&gblog=24 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 26 ....วันแห่งการตามใจตัวเอง****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-12-2010&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-12-2010&group=1&gblog=24 Tue, 21 Dec 2010 9:25:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-12-2010&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-12-2010&group=1&gblog=23 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 25 ....ลองโปรล้วนดูซักวัน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-12-2010&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-12-2010&group=1&gblog=23 Mon, 20 Dec 2010 8:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-12-2010&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-12-2010&group=1&gblog=22 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 24....และแล้วมารขาวก็เป็นผู้ชนะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-12-2010&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=19-12-2010&group=1&gblog=22 Sun, 19 Dec 2010 11:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-12-2010&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-12-2010&group=1&gblog=21 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 23 ...ขอกำลังใจ ยามที่จิตใจอ่อนแอ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-12-2010&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=18-12-2010&group=1&gblog=21 Sat, 18 Dec 2010 12:07:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-12-2010&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-12-2010&group=1&gblog=20 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 22 .....สตอเบอรี่คลุกบ๊วย อร้อย อร่อย****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-12-2010&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=17-12-2010&group=1&gblog=20 Fri, 17 Dec 2010 9:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-12-2010&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-12-2010&group=1&gblog=19 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 21 .... เมื่อคาถาเริ่มได้ผล โอม จงลง จงลง จงลง เพี๊ยง****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-12-2010&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=16-12-2010&group=1&gblog=19 Thu, 16 Dec 2010 9:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-12-2010&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-12-2010&group=1&gblog=18 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 20.....และแล้วก็ได้สัมผัสคำว่า"ลดลง"ซะที****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-12-2010&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-12-2010&group=1&gblog=18 Wed, 15 Dec 2010 9:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-12-2010&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-12-2010&group=1&gblog=17 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 19 ....มื้อหลุดๆ ที่จุ่มแซ่บฮัท****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-12-2010&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=14-12-2010&group=1&gblog=17 Tue, 14 Dec 2010 9:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-12-2010&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-12-2010&group=1&gblog=16 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 17-18 ....ขึ้น ขึ้น และขึ้น****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-12-2010&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=13-12-2010&group=1&gblog=16 Mon, 13 Dec 2010 9:15:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-12-2010&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-12-2010&group=1&gblog=15 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 16....มาช่วยกันดูสิค่ะว่าพลาดที่ตรงไหน****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-12-2010&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=11-12-2010&group=1&gblog=15 Sat, 11 Dec 2010 13:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-12-2010&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-12-2010&group=1&gblog=14 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 15 ....ขอบคุณทุกกำลังใจ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-12-2010&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=10-12-2010&group=1&gblog=14 Fri, 10 Dec 2010 14:07:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-12-2010&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-12-2010&group=1&gblog=13 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 14 ...วันธรรมดาแบบนี้ล่ะนาทีทอง****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-12-2010&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-12-2010&group=1&gblog=13 Thu, 09 Dec 2010 8:41:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-12-2010&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-12-2010&group=1&gblog=12 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[**** สรุปผลวันที่ 13 ...... สัญญาว่าจะไม่หลุดยาวๆ อีกแล้ว****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-12-2010&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=08-12-2010&group=1&gblog=12 Wed, 08 Dec 2010 8:36:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-12-2010&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-12-2010&group=1&gblog=11 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 11-12 เลข 6 มาอยู่กับเราอีกแล้วนะเออ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-12-2010&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=07-12-2010&group=1&gblog=11 Tue, 07 Dec 2010 9:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-12-2010&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-12-2010&group=1&gblog=10 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 9 - 10 ...เลข 6 มาเร็วไปเร็ว****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-12-2010&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-12-2010&group=1&gblog=10 Sun, 05 Dec 2010 12:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-08-2012&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-08-2012&group=2&gblog=7 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[** ขอบใจนะจ๊ะลูกที่เตือนสติแม่ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-08-2012&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=24-08-2012&group=2&gblog=7 Fri, 24 Aug 2012 9:32:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-08-2012&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-08-2012&group=2&gblog=6 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[++ ครบรอบแต่งงานปีที่ 8 ++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-08-2012&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=20-08-2012&group=2&gblog=6 Mon, 20 Aug 2012 10:14:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-08-2012&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-08-2012&group=2&gblog=5 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[** ทริปหัวหินแสนสนุก **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-08-2012&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=09-08-2012&group=2&gblog=5 Thu, 09 Aug 2012 9:09:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-07-2012&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-07-2012&group=2&gblog=4 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[** สุขสันต์วันเกิดสุดที่รัก **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-07-2012&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=23-07-2012&group=2&gblog=4 Mon, 23 Jul 2012 9:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-07-2012&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-07-2012&group=2&gblog=3 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[++สุขสันต์วันเกิด 6 ขวบ นะคะลูกรัก++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-07-2012&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=05-07-2012&group=2&gblog=3 Thu, 05 Jul 2012 8:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2011&group=2&gblog=2 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****แนะนำตัว ด.ญ.อัยย์สวรรค์ ค่ะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=21-02-2011&group=2&gblog=2 Mon, 21 Feb 2011 14:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2011&group=2&gblog=1 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****การเอาตัวรอดของด.ญ.อัยย์สวรรค์****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=15-02-2011&group=2&gblog=1 Tue, 15 Feb 2011 17:29:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-12-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-12-2010&group=1&gblog=9 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 8 ....เสื้อผ้าคับๆ ช่วยเราได้****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-12-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=03-12-2010&group=1&gblog=9 Fri, 03 Dec 2010 13:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-12-2010&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-12-2010&group=1&gblog=8 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 7....เมื่อฉันต้องดัดใจทิ้งเธอซักที****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-12-2010&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=02-12-2010&group=1&gblog=8 Thu, 02 Dec 2010 9:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-12-2010&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-12-2010&group=1&gblog=7 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 6 มีทริคทำยังงัยให้หายหิวมาฝาก****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-12-2010&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=01-12-2010&group=1&gblog=7 Wed, 01 Dec 2010 12:39:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-11-2010&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-11-2010&group=1&gblog=6 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 5....กรี๊ดๆๆๆ ดูน้ำหนักวันนี้สิ*****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-11-2010&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=30-11-2010&group=1&gblog=6 Tue, 30 Nov 2010 9:17:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-11-2010&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-11-2010&group=1&gblog=5 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 4......ชั่งน้ำหนักทุกวันมันดีมั๊ยเนี่ย****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-11-2010&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=29-11-2010&group=1&gblog=5 Mon, 29 Nov 2010 8:31:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-11-2010&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-11-2010&group=1&gblog=4 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****สรุปผลวันที่ 3...เจ็บกว่านี้มีอีกมั๊ย****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-11-2010&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=28-11-2010&group=1&gblog=4 Sun, 28 Nov 2010 7:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-11-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-11-2010&group=1&gblog=3 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****รายงานผลวันที่สอง...มาเล่นฮูล่าฮูปกันเถอะ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-11-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=27-11-2010&group=1&gblog=3 Sat, 27 Nov 2010 15:24:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-11-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-11-2010&group=1&gblog=2 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[***สรุปผลวันที่ 1...แรงบันดาลใจที่ไม่อยากได้***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-11-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=26-11-2010&group=1&gblog=2 Fri, 26 Nov 2010 9:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-11-2010&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-11-2010&group=1&gblog=1 http://aiisawan.bloggang.com/rss <![CDATA[****เริ่มต้นอีกครั้งกับแนวทางของตัวเอง****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-11-2010&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aiisawan&month=25-11-2010&group=1&gblog=1 Thu, 25 Nov 2010 10:18:12 +0700